Ưu Đãi cực lớn dành cho Khách hàng trung thành tại Topcom

𝐌𝐔̀𝐀 𝐋𝐄̂̃ 𝐇𝐎̣̂𝐈 – 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 “𝐒𝐀̣̂𝐏 𝐒𝐀̀𝐍” 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊-𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐏𝐈𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐓𝐎𝐏𝐂𝐎𝐌 Hòa cùng không khí mùa lễ hội, và tuần lễ “Thứ Sáu đen tối”, Piaggio Topcom đem tới Chương trình Ưu đãi “𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇”...