Rộn ràng Chương trình lái thử xe tại 310 Tây Sơn

LÁI THỬ LÀ NHẬN QUÀ! ĐỘC – LẠ CHỈ CÓ TẠI PIAGGIO TOPCOM 𝐶𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑒̣𝑛 ℎ𝑜̀ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑖! 𝑁ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖 𝑙𝑦 𝑐𝑎𝑓𝑒 𝑘𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑒 đ𝑜̂𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 ~ Thưởng thức ly cafe ngon, nhấm nháp chiếc bánh...