Vespa Primavera Color Vibe – Rực rỡ suốt mùa Hè

𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑛 𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑟𝑜̛̃ – 𝑁𝑜̛𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑟𝑖́. 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑝ℎ𝑎́? Khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng trong ngày dần biến mất nhường chỗ...