Khách hàng cần trả trước bao nhiêu tiền nếu muốn sở hữu Vespa Primavera Color Vibe?

Lấy cảm hứng từ ánh “hoàng hôn rực rỡ”, Vespa Primavera Color Vibe là nguồn cảm hứng cho người dùng kiến tạo niềm vui riêng, thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt thông thường bằng những suy nghĩ dám sống chất,...