1. Ví Payoo là gì?

Ví Payoo được phát triển từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion). Ví Payoo cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian giúp bạn thanh toán dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn với nhiều đối tác siêu thị, cửa hàng, website thương mại điện tử, ngân hàng,… 

2.Nội dung chương trình trả góp

Khi mua các sản phẩm tại Vespa Topcom. Với những hóa đơn từ 3 triệu đồng trở lên, khách hàng không cần phải thanh toán toàn bộ số tiền cần trả trong một lần mà có thể chia nhỏ khoản thanh toán của mình để thanh toán theo kỳ hạn: 3, 6, 9, 12, 18, 24 tháng qua dịch vụ trả góp Payoo.

Sản phẩm áp dụng: Các dòng xe Vespa, Piaggio do Piaggio Việt Nam quy định

Điều kiện tham gia chương trình trả góp 0% qua Payoo tại Topcom:

Chủ thẻ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ chính Thẻ tín dụng Quốc tế do Ngân hàng phát hành (Có thể phải xuất trình CMND khi thanh toán).

– Áp dụng với các giao dịch chi tiêu mua sắm hàng hóa, dịch vụ với số tiền theo quy định từng Ngân hàng.

– Tại thời điểm đăng ký trả góp, Thẻ tín dụng của Chủ thẻ đang trong trạng thái hoạt động, không trong tình trạng nợ xấu hoặc chậm thanh toán theo quy định của Ngân hàng.

– Giá trị giao dịch đăng ký trả góp không vượt quá hạn mức của Thẻ tín dụng.

– Loại tiền tệ được sử dụng là Đồng Việt Nam (VNĐ) hoặc số tiền quy đổi ngoại tệ về VND (Bao gồm cả phí chuyển đổi ngoại tệ áp dụng theo từng Ngân hàng).

– Thời điểm tham gia chương trình trả góp phải trước kỳ sao kê của thẻ 03 (ba) ngày làm việc.

3.Dịch Vụ Chấp Nhận Thanh Toán Thẻ Qua Thiết Bị Thanh Toán

  • Phí Xử Lý Giao Dịch Thẻ được áp dụng theo chi tiết phí như sau:
Kênh giao
dịch/Phương thức thanh toán
Phí Xử Lý Giao Dịch/ Giá trị giao dịch thanh toán thành công
(đã bao gồm thuế GTGT)
Thẻ Nội Địa Thẻ Quốc Tế
Phát hành tại Việt Nam Phát hành tại nước ngoài
  0,4% 1,8% 2,8%
THIẾT BỊ THANH TOÁN (Bằng chữ: không phẩy bốn phần trăm) (Bằng chữ: một phẩy tám phần trăm) (Bằng chữ: hai phẩy tám phần trăm)
  • Phí xử lý giao dịch sẽ được Piaggio Việt Nam thanh toán 100% theo list sản phẩm quy định

4. Dịch vụ Thanh Toán Trả Góp

Phí Hỗ Trợ Xử Lý Giao Dịch Trả Góp được áp dụng theo chi tiết phí như sau:

  • Phí Hỗ Trợ Xử Lý Giao Dịch Trả Góp = Giá trị giao dịch chuyển đổi trả góp thành công x Mức phí của kỳ hạn trả góp tương ứng.
STT Ngân hàng Phí Hỗ Trợ Xử Lý Giao Dịch/ Giá trị giao dịch chuyển đổi trả góp thành công (đã bao gồm thuế GTGT) Yêu cầu giá trị giao dịch tối thiểu (VNĐ)
Kỳ hạn 3 tháng Kỳ hạn 6 tháng Kỳ hạn 9 tháng Kỳ hạn 12 tháng Kỳ hạn 15 tháng Kỳ hạn 18 tháng Kỳ hạn 24 tháng Kỳ hạn 36 tháng
1 ACB 2,20% 2,75% 3,85% 4,79% x x x x 3.000.000
2 BIDV 2,15% 3,25% 4,55% 5,45% x x x x 3.000.000
3 Citibank 1,65% 2,75% 3,85% 4,95% x x x x 3.000.000
4 Eximbank 2,04% 2,75% 5,01% 6,49% x 9,46% 12,43% x 3.000.000
5 FECredit 2,15% 2,15% 3,65% 3,65% x x x x 2.000.000
6 HDBank 2,05% 2,95% 3,95% 4,96% x x x x 3.000.000
7 HSBC 2,20% 2,75% 3,85% 4,95% 5,28% 5,72% 7,15% x 3.000.000
8 Kiên Long Bank 2,04% 3,52% 5,01% 6,49% x x x x 3.000.000
9 Lien Viet Post Bank 1,75% 2,95% 3,25% 4,15% x x x x 3.000.000
10 MSB 2,09% 2,54% 5,05% 5,56% x x x x 3.000.000
11 MB 2,31% 3,52% 5,39% 5,83% x x x x 3.000.000
12 Nam A Bank 1,55% 2,31% 2,65% 3,30% x x x x 3.000.000
13 OCB 2,20% 3,30% 4,40% 5,50% x x x x 3.000.000
14 Pvcombank 1,75% 2,35% 3,55% 4,55% x x x x 3.000.000
15 Sacombank 1,74% 2,97% 4,11% 5,43% x 8,69% 11,33% 12,43% 3.000.000
16 SCB 2,37% 3,85% 4,95% 6,33% x x x x 3.000.000
17 Seabank 1,85% 2,75% 4,55% 5,55% x x x x 3.000.000
18 SHB 2,05% 2,55% 3,55% 4,15% x 7,75% x x 3.000.000
19 Shinhan&ANZ x 3,55% 4,55% 5,55% x x x x 3.000.000
20 Standard Chartered 1,75% 2,15% 2,75% 3,55% x x x x 2.000.000
21 Techcombank 2,09% 3,52% 5,06% 6,60% x x x x 3.000.000
22 TPB 1,87% 2,75% 4,07% 5,50% x x x x 3.000.000
23 VIB 2,20% 3,30% 4,18% 4,18% x x x x 2.000.000
24 Viet Capital Bank 2,05% 2,65% 3,25% 3,75% x x x x 3.000.000
đến dưới 100.000.000
25 Vietcombank 2,00% 3,19% 4,31% 5,85% x x x x 3.000.000
26 Vietinbank 2,05% 3,85% 4,90% 7,15% x x x x 2.000.000
27 VPBank 2,74% 3,84% 8,24% 9,34% x x x x 3.000.000